sobota 25. října 2014

Biskup Antonio de Castro Mayer (1991)
Biskup Antonio de Castro Mayer (1991)
Stručná biografie Lva z Campos
Tato stručná biografie se původně objevila v čísle časopisu TheAngelus v červenci 1991 po úmrtí biskupa de Castro Mayera.
Dom Antonio de Castro Mayer, biskup z Camposu v Brazílii, zesnul v Pánu ve věku 87 let, 25. dubna 1991. Narodil se v roce 1904 a pocházel z Campinhas v Sao Paulu. Studoval teologii na Gregoriánské univerzitě v Římě, kde získal doktorát. Než se stal biskupem, ještě jako kněz v diecézi Sao Paulo, postupně a úspěšně naplňoval post profesora v Provinciálním semináři v Sao Paulu, byl kanonickým odborníkem katedrály, farním knězem v kostele Sv. Josefa z Belému ve východní části Sao Paula a nakonec generálním vikářem arcidiecéze Sao Paulo. V téže době byl také Generálním rádcem Katolické akce pro arcidiecézi a v této funkci bezvýhradně podporoval katolické laické organizace v jejich úsilí prověřovat komunistickou infiltraci.
V roce 1948 byl ustanoven a konsekrován koadjutorem biskupa v Campos a vzal na sebe směřování diecéze o rok později. V 50. letech /20. století – pozn. překl./ biskup de Castro Mayer napsal dlouhý a aktuální „Pastorační dopis o problémech moderního apoštolátu“, v němž napadl modernismus, jehož zničující následky předvídal. Během 60. let biskup de Castro Mayer bojoval proti komunismu na domácí frontě a proti modernismu v Římě. V roce 1964 byla Brazílie jen tak tak udržena, aby nepadla do komunistického bloku – to díky zasvěcení Naší Paní Fatimské a pravidelnou modlitbou růžence velkým množstvím národa. Ale brazilský episkopát byl rozdělen v otázce socialistické pozemkové reformy, která /by/ znamenala komunismus. Mnoho z nich schvalovalo tuto reformu, ale biskup de Castro Mayer spolu s arcibiskupem Sigaudem vedl menšinu biskupů, kteří ji odmítali, čímž sehráli ústřední roli při porážce komunismu v Brazílii.
V Římě se znovu spojil s arcibiskupem Sigaudem při formování organizace CoetusInternationalisPatrum, organizace tradicionalistických biskupů, která čelila modernistickým pokusům o převzetí koncilu. Tato organizace založená arcibiskupem Lefébvrem a vedená arcibiskupem Sigaudem mimo jiné vytvořila petici požadující odsouzení komunismu, kterou podepsalo více než 450 biskupů. Byl to biskup de Castro Mayer, který ji prezentoval na koncilu, byť marně.
Biskup de Castro Mayer byl zvláště významný pro své odmítnutí akceptovat pokoncilové změny v liturgii. Až do jeho vynuceného odchodu na odpočinek v roce 1981 byla tradiční latinská mše sv. celebrována v celé diecézi, spolu s dalšími tradičními praktikami a pobožnostmi – a pokračoval v bitvě i po svém nahrazení biskupem Navarrem. Většina kněží v diecézi Campos (336 z nich!) odporovalo modernistické orientaci nového biskupa a zůstali věrní. Biskup Antonio byl tak schopen udržet zcela tradicionalistickou „diecézi“ v rámci diecéze s asi 40,000 věřících, které organizoval v paralelních kaplích, aby ochránil věřící před nepřáteli uvnitř.
Jeho svazek s arcibiskupem Lefébvrem se dále posílil v roce 1983, když sepsali společný Otevřený dopis papeži, v němž veřejně odkryli rozšíření omylů v pokoncilové Církvi, u kterých se přes všechno jejich osobní úsilí do té doby neudělalo nic, aby byly zastaveny. Jeho pochopení vážné krize víry v Církvi bylo tak hluboké, že se postavil na stranu arcibiskupa Lefébvra v případě biskupských svěcení v roce 1988. Jeho tak rozhodná přítomnost byla, jak sám vysvětloval, „abych splnil svou povinnost, abych veřejně vyznal víru.“
Brzy po této historické události začal ztrácet fyzickou sílu a nakonec umřel na dechové selhání 25. dubna 1991 (přesně měsíc po arcibiskupu Lefébvrovi). Byl pohřben následujícího dne v 16 hodin v kryptě kaple Naší Paní Karmelské v Campos.
Překlad: D. Grof