pondělí 27. října 2014

OZNÁMENÍ

Tvůrce tohoto blogu se jako autor prvotního nápadu projektu „Vendée“ tímto vrací k formě, kterou původně pro svou překladatelskou a publikační práci plánoval. Kromě několika málo ze zde uveřejněných článků, kde je výslovně uveden jiný autor, je autorem, překladatelem či zpracovatelem všech příspěvků.
Tento blog obsahuje překlady, články a dokumenty z let 2009 - 2011, původně umístěné na webových stránkách Vendée s výjimkou článků, které v mezičase ztratily na aktuálnosti, nebo se je tvůrce tohoto blogu z jiného důvodu rozhodl opětovně nepublikovat.
Blog nebude dále aktualizován a bude sloužit pouze jako archiv. Materiály z něj lze volně využívat za podmínky uvedení zdrojového umístění („Vendée v exilu“), původního zdroje (v případě překladů), autora a autora překladu.
Dieu Le Roi!

neděle 26. října 2014

Sedm posledních slov Krista

Slavný i krvavý součet Církve ve Španělsku (1940)

Zednářství a Lefebvrův případ (1976)

Tradiční mše nebyla nikdy zakázána

Obnovování katolické identity

Papež a hereze

Posvěcování obětí mše svaté (1942)

Společné poslání a „výmluvné mlčení“

Obětování v mystickém těle (1939)

Přijímání na ruku...PROČ?

Zázrak v St. Nicholas du Chardonnet

Liturgické hnutí

Růženec – Žaltář Panny Marie

Je novou mší splněna nedělní povinnost?

Zednářství je proti Naší Paní Fátimské (2010)

O obecném užitku římského misálu (1942)

Benedikt XVI.: „Za mnohé“ znamená „za všechny“

Obsazený pařížský kostel zachovává pravou mši (2005)

Novus Ordo Missae není neomylný

Důležitost rodinného růžence

Krátká historie misálu Jana XXIII.

Hříchy z nevědomosti

Naplňuje nová mše představu katolické liturgie?

Křesťan v Církvi (1943)

Novus Ordo mše zničila identitu Církve

Srdce a duše Církve (1935)

Co to znamená být tradicionalistický katolík

Varování z roku 1962: II. vatikánský koncil může selhat

Liturgie nejsvětější svátosti (1940)

Vánoce nebyly nikdy pohanským svátkem

Druhý vatikánský koncil – netypický koncil (2002)

Svobodné zednářství a podvracení katolické Církve (2001)

Extra Ecclesiam Nulla Salus

Assisi? Naděje!

Proč jde tolik lidí do pekla

Obnovit vše v Kristu – tradicionalismus a současná katolická kultura

Sedesvakantismus na vzestupu? (2005)

Svaté přijímání na ruku je svatokrádež

Poselství Naší Paní z Akity

Vexilla regis prodeunt! (1935)

Růženec – zbraň pro naši dobu

Obětování (1938)

Katoličtí tradicionalisté skuteční a domnělí

Církev a věčné trvání