sobota 18. října 2014

Pozdravy Benedikta XVI. vrchnímu římskému rabínovi (2010)


Pozdravy Benedikta XVI. vrchnímu římskému rabínovi (2010)
20. 9. 2010
Papež zaslal 10. září telegram Riccardu Di Segnimu, vrchnímu římskému rabínovi, při příležitosti svátků Roš Hašana 5771 (židovský Nový rok), Jom Kipur (Den smíření) a Sukot (Svátek stanů). „S potěšením zasílám svůj srdečný pozdrav celé římské komunitě a doufám, že tyto svátky jí přinesou hodně štěstí a požehnání Věčného. Kéž my všichni rosteme v ochotě prosazovat spravedlnost a mír, které jsou pro náš svět tak potřebné.“ Poté Benedikt XVI. připomněl s porozuměním a sympatiemi svou návštěvu římské synagogy 17. ledna tohoto roku. Telegram papež uzavřel prosbou, aby „Bůh ve své dobrotě chránil celou komunitu a zaručil, že budeme moci růst ve vzájemném přátelství v Římě i v celém světě.“
Mezitím bylo ze společného podnětu Národní rady pro vztahy s judaismem a Výboru pro křesťany a židy francouzské protestantské federace datum 9. září 2010 ve Francii vybráno ke „zvýšení citlivosti křesťanů k faktu, že naše víra je zakořeněna ve Smlouvě učiněné mezi Bohem a židovským lidem a k důležitosti formování osobních vazeb poznávání a vzájemné úcty.“ Pařížská arcidiecéze proto zve „každého křesťana, aby poslal židům, které zná pozdravné přání“ a vyjádřil jím přátelství a sympatie a zmiňuje při té příležitosti kalendář židovských svátků.
Překlad: D. Grof