neděle 26. října 2014

Slavný i krvavý součet Církve ve Španělsku (1940)


Slavný i krvavý součet Církve ve Španělsku (1940)
Od bouří ve Španělsku od roku 1936 bylo zcela rozbořeno 1560 chrámů v různých diecésích. V diecési Cuenca byly rozbořeny nad to kostely „skoro všechny“. Nejkrutěji byla postižena diecése Valencie, které bylo rozbořeno úplně 800 kostelů a více než 1500 bylo rozbořeno částečně. V jiných diecésích bylo pobořených více méně 8860 kostelů a 7 diecésí hlásí, že v ní byly pobořeny kostely „skoro všecky“. Všechny diecése naříkají mimo to, že jim bylo ukradeno a zničeno veškeré kostelní zařízení, bohoslužebné náčiní a roucha. Rudí brali bohoslužebné náčiní nejdrahocennější, neohlíželi se ani na uměleckou cenu. Měli zařízeny tavírny monstrancí, kalichů, ciborií i dárků zbožných lidí na poutních místech a oblíbených svatyních.
http://www.vendee.cz/images/clanky/kom_span.jpg
Sochy a kříže ještě ze VII. – XII. století, fresky a tabulové obrazy z X. – XV. století, obrazy Murillovy, Zurbaránovy, Moralesovy, Riberovy byly zničeny.
V pronásledování občanů bylo popraveno 600 až 700 tisíc. Kněží tu platili velmi krvavě své procento. 2700 světských, 2300 řeholních kněží. Asi 100 sester řeholních se druží ke kněžím. Nepočítají se oběti zemřelé v žalářích nebo následkem útrap z nich. Z biskupů 13 zpečetilo svou věrnost. V dominikánských zprávách řádových čteme o smrti několika z těchto 200 mučedníků. Toto martyrologium si v ničem nezadá s hrdinskými dojemnými příběhy z dob pronásledování prvních křesťanů. Ani obrácení pohanů při pohledu na trpělivou víru duchovních nechybí. Zato není zjištěn ani jeden příběh odpadu kněžského v těchto smutných dobách. Právem může čekati Církev ve Španělsku velký rozkvět. Bouře vyburcovaly ze sna a krev mučedníků zúrodnila tuto touhu po novém vybudování království Božího ve Španělsku. I zde vede dominikánský řád, řád starých bojovníků za pravdu svým relativně největším počtem mučedníků. Když vás voláme, hlavně mladé do III. řádu, nenabízíme vám prázdné ruce, nýbrž náruč plnou zásluh bratří a sester po celém světě, ba i mučednické krve. – Braito
http://www.vendee.cz/images/clanky/span_obc_v.jpg
Zdroj: NA HLUBINU ročník XV. číslo 8 (1940)
Zpracoval: D. Grof