sobota 25. října 2014

Dveře pro ďábla
Dveře pro ďábla

Otec Gary Thomas, exorcista diecéze San Jose, se vyjadřuje k opomíjené duchovní službě.

Brian O´Neel

Právě před setkáním biskupů Spojených států v Baltimore v listopadu 2010 ohlásil biskup Thomas J. Paprocki ze Springfieldu v Illinois, že uspořádá dvoudenní konferenci o exorcismu. K účasti se zaregistrovalo více než 50 biskupů a 60 kněží. Paprocki vysvětlil, že chce obrátit pozornost na velice potřebnou duchovní službu v americké Církvi.

Otec Gary Thomas je exorcistou v diecézi San Jose v Kalifornii a pojednává o něm kniha Obřad: Příprava současného exorcisty, která inspirovala nový film Obřad v němž hraje Anthony Hopkins. Otec Thomas hovořil s CWR o exorcismu, démonech a moci svátostí.

***

CWR: Nejprve, kdo je to exorcista? Co dělá?

Otec Thomas: Exorcista je katolický kněz nebo biskup, který se za použití Kristova jména angažuje, aby přerušil vztah mezi démonem a člověkem.

CWR: Co to obnáší?

Otec Thomas: Nu, exorcista musí pečlivě rozlišit prožitky člověka, který tvrdí, že  má vztah k ďáblovi, a tak určit, zda je nebo není přítomno něco satanského. Takže, když lidé přijdou a řeknou: „Potřebuji exorcismus,“ nezačnu se prostě modlit onen obřad. 

CWR: Jak exorcisté vnímají svou pozici v Církvi?

Otec Thomas: Je to velmi důležitá duchovní služba, velmi nebezpečná duchovní služba a je to služba, která zabere ohromné množství času, energie a osobní oběti. Vnímáme sami sebe jako ty, kteří poskytují duchovní službu uzdravování. Tím to je.

CWR: Jak se člověk stane exorcistou a jaká je třeba průprava?

Otec Thomas: Musí vás jmenovat biskup. Je to takto jednoduché. Církev v USA potřebuje vytvořit formační, výcvikový postup. Právě teď je jediným, co máme, konference jednou za rok. Podstoupil jsem výcvik v Římě a pak jsem se učil tři měsíce pod vedením exorcisty. V USA nic takového nemáme.

CWR: Kolik exorcismů se vykoná v naší zemi za rok?

Otec Thomas: Nemám ponětí. Mohu vám říci, že v Itálii je to okolo 500 000 exorcismů.

CWR: Kolik jste jich skutečně vykonal vy?

Otec Thomas: Za pět let jsem se setkal s asi 100 lidmi. Vykonal jsem 40 exorcismů na asi 5 z nich. Setkávám se s mnoha lidmi a častokrát je to medicínská záležitost. Mám ve svém týmu psychologa, psychiatra, lékaře a dva kněze. Takže jsme v tom všem velmi rozvážní.

CRW: Jaký je rozdíl mezi ďábelským trýzněním nebo sužováním a ďábelskou posedlostí?

Otec Thomas: Posedlostí se míní naprosté podmanění si těla démonem. Trýznění nebo sužování jsou nižší stupně ďábelského působení nebo obtěžování. Pak existuje další kategorie, kde nedochází k žádnému vniknutí démona do něčího těla, ale jde spíše o sužování ducha.

Ďábelská obsese je tehdy, když jsou lidé velice velice sklíčení a cítí se sklesle a mají pocit, že existuje cosi zlého kolem nich nebo v nich. Tito lidé mají velmi obsesivní myšlenky, které mají co dělat s démonem, z jehož moci nemohou být vysvobozeni. To je to, čeho se musíte dopátrat.

A tak se nejprve ptám a zpětně stopuji události do chvíle, kdy ty věci začaly. Mluvíme o životních prožitcích a jejich pozadí. Démon se jen tak neobjeví, musí být pozván.

CWR: A co prokletí?

Otec Thomas: Když mi lidé řeknou: „Byl jsem proklet,“ zeptám se: „Co o tom víte?“. „Nevím nic.“ „Víte o někom, kdo ví, jak to učinit?“ „Ne.“ „Přišel za vámi někdy někdo s výhrůžkou, že vás prokleje?“ „Ne.“  Pak si pomyslím, že šance, že by byl skutečně proklet se skoro rovnají nule.

Mívám lidi, kteří mi říkají hodně věcí o lidech, kteří je prokleli. Tvrdí, že daná osoba je čarodějnice, že jim tato osoba provedla určité věci, že jim tato osoba vyhrožovala, že jim určité věci provede. To je různé. Ale pokud nemáte způsob, jak cokoliv zjistit, prostě jen automaticky nepředpokládám, že jde o prokletí.

CWR: Jak rozšířené jsou různé formy ďábelské posedlosti a ovládání v současných katolických rodinách?

Otec Thomas: Opravdu neexistují žádné statistiky. Je to jako s chozením ke svátosti smíření. Je to veřejná duchovní služba, ale je vykonávána soukromě. Co vám mohu říci je, že existuje víc a víc katolíků, kteří se zabývají modlářskými a pohanskými praktikami. A to je skutečně to, proč existuje víc démonské aktivity. V životech mnoha lidí je Bůh nepřítomen.

Mnoho dnešních rodičů naprosto nemá kritický náhled víry, jímž by vůbec rozpoznali nebezpečí, v nichž se jejich děti nacházejí. Mnoho toho pochází z internetu. Existuje mnoho a mnoho démonických webových stránek.

CWR: Jak člověk ubrání sebe a svou rodinu před satanským vlivem?

Otec Thomas: Pokud máte silný život víry, silný život modlitby a silný svátostný život, pak se nemusíte ničeho obávat.

CWR: Mohl byste nám popsat postup exorcismu? Když se chystáte na exorcismus, co si přinášíte a jak uzpůsobíte místnost?

Otec Thomas: Nástroje jsou velmi jednoduché: svěcená voda, štóla, Rituál, krucifix a to je vše. A prostě  jen používáme místnost smíření s třemi židlemi a rozsvícenou svící. Snažím se být u každého, kdo přijde, velmi diskrétní a stejně tak i lidé z mého týmu. Jen ti, kteří potřebují něco vědět, dostanou informaci. Vždy vykonávám exorcismus přinejmenším v přítomnosti jednoho dalšího kněze.

CWR: Dostal jste se při exorcismu někdy do hovoru s démonem?

Otec Thomas: Ne do jiného než: „Jak se jmenuješ?“ a „Ve jménu Ježíše, odejdi!“

CWR: Narazil jste někdy na samotného Satana?

Otec Thomas: Jednou nebo dvakrát. Nebo přinejmenším na někoho, kdo se jevil jako Satan, protože sám sebe tak identifikoval.

CWR: Bojíte se někdy během exorcismu démona?

Otec Thomas: Ne. Nebojím. Přikládám jim určitý respekt, protože jsou mocnější než já sám. Jediná věc, která působí, že nemám strach, je to, že je na mé straně Kristus. Kdybych neměl Krista, bál bych se, ale Bůh je mocnější než kterýkoliv démon.

CWR: Jak víte, že exorcismus skutečně zapůsobil? Jak zabráníte démonu v návratu?

Otec Thomas: Když projevy ustanou, nutně to neznamená, že démon odešel. Po nějakou dobu v exorcismu pokračujete. Mohlo by to znamenat, že se člověk vrátí znovu zpět, protože démoni to zkouší a skrývají se, a snaží se přesvědčit exorcistu, že již odešli. Démoni vstupují skrze smysly – očima, ušima, ústy a nosem. Poznám to podle očí. Vidím jejich přítomnost. Je to jakoby oči dané osoby vypadaly, jako když má kontaktní čočky ve tvaru láhve od coca-coly, je tam přítomnost v přítomnosti. Ale démoni jsou velmi úskoční a chtějí se skrýt a tak se dál dívám na oči té osoby poté, co projevy ustaly, protože někdy je to úskok.

CWR: Co je nejpřekvapivější věcí, kterou jste se naučil za dobu, co vykonáváte exorcismus?

Otec Thomas: Myslím, že jednoduše přítomnost čistého ducha a jeho síla.

CWR: Co se stane s těmi, kteří jsou posedlí a přesto nikdy nedostanou pomoc?

Otec Thomas: Pokud nedostanou pomoc, jednoduše se dále horší, fyzicky a duševně, nejen psychologicky.

CWR: Co je největší zbraní při vašich bitvách proti démonům a Satanovi? 

Otec Thomas: Je to Kristus, invokace Krista. To je moje největší zbraň.

CWR: Jak byste odpověděl někomu, kdo říká, že vše, co potřebujete, je užití Ježíšova jména?

Otec Thomas: Myslím, že si to vyžaduje více, než jen říci: „Ve jménu Ježíše Krista ti nařizuji odejít.“ Máme obřad, který je uznáván, dokonce i démony, jako legitimní. Spontánní modlitby za osvobození nejsou totéž jako oficiální obřad exorcismu.

CWR: Jakými cestami získávají démoni přístup k duším?

Otec Thomas: No, oni nezískávají přístup k duším, získávají přístup k tělům. Zapojení se do pohanských, satanských nebo okultních praktik jsou klasickými cestami.

Pokud osoba utrpěla fyzické nebo sexuální zneužití, a jestliže se také účastní magie, možnost, že ji postihne něco démonického nebo něco ze sféry duchů, vzrůstá. Protože se napojujete na sféru duchů, a máte-li zraněnou duši, riskujete.

Pornografie je dveřmi. Ale závislosti všeho druhu mohou být – nejsou, ale mohou být – dveřmi, ale je to ve spojitosti s dalšími věcmi. Například užívání drog samo o sobě nezve démona dál, ale spolu s magií může.

CWR: Je okultismus satanský?

Otec Thomas: Ne sám v sobě a sám o sobě. Ale otevírá dveře. Je to nepovolené vstupování do světa duchů a vy nevíte, kdo se objeví. Takže, když se někteří zabývají Wiccou, černou magií nebo bílou magií, paranormálními jevy, duchařskými seancemi, tarotovými kartami, kouzly nebo všemi těmi modlářskými věcmi, nevědí, co se stane. Klepou na sféru o níž nic neví. Povětšinou.

CWR: Kdo se nejčastěji stane posedlým?

Otec Thomas: Častěji, než ne, jsou to ženy. Myslím si, že ženy na ně mají mnohem citlivější smysly tam, kde jsou mnohem otevřenější k duchovnu než muži. Opět, toto je jen názor. Ale dle mé zkušenosti, většina lidí, kteří ke mně chodí – a to není jen názor – jsou ženy. Možná 70 procent.

CWR: Je dle vaší zkušenosti problémem, že kněží a dokonce i někteří z biskupů, jak se zdá, už nevěří v Satana?

Otec Thomas: Myslím si, že ano...Nesnižuji Druhý vatikánský koncil, ale mnoho věcí při formování kněží prostě po koncilu zmizelo...Rozlišení hříchů se stalo velmi nejasným a tak mě nepřekvapuje, že se celý pojem Satana stal nejasným, protože ty dvě věci souvisí. Ale všem bych připomněl, aby se podívali na kříž. Pašijové tajemství je důvodem, proč se dále shromažďujeme jako Církev. Neexistuje-li žádný Satan, pak je kříž podfukem, protože proto Ježíš přišel, aby porazil Satana, který  svou přítomnost ukázal v knize Genesis a projevil se jako had. Jestliže neexistuje žádný Satan, celá ekonomie spásy jde vniveč. Proč přišel Ježíš? Přišel, protože lidstvo ztratilo milost a Satan úplně ovládnul celý svět.

Nevidíme Satana tváří v tvář ve všech neštěstích včetně otřesů ve světě stejným způsobem, jako když má někdo ďábelskou posedlost, která se projevuje. Lidé nevidí démona, protože démon je čistě duch. Ale musí být slepí, pokud nevidí, co se děje ve světě kolem nich, a nevidí, že Satan je v centru mnohého zmatku ve světě.

Jako exorcista vidím odezvu démonů na svátostné věci jako jsou krucifix nebo svěcená voda, nebo dokonce i na přítomnost kněze. Svátost oltářní posouvá posedlé osoby až za hranici. To je úžasná věc. Říkám lidem ve své farnosti: Jestliže démoni věří v Reálnou Přítomnost, neměli bychom věřit i my? Říkám vám, přináším Svátost oltářní (na exorcismus) a lidé chtějí vyskočit z okna. To ne oni, ale démoni.

CWR: Kolik exorcistů máme v USA?

Otec Thomas: Jsou tu asi dva tucty.

CWR: Když se dle kanonického práva předpokládá, že každá diecéze má mít exorcistu, proč jich máme tak málo?

Otec Thomas: Podle mého názoru jsou biskupové povětšinou skeptičtí, protože neví, jak nás jmenovat nebo neznají kritéria jak nás jmenovat, nebo v některých případech nemají ujasněnou realitu Satana. Někteří se bojí rozhodovat koho ustanovit a jak při tom postupovat. A myslím, že mluvím poctivě, nemyslím, že je to kritika. Nemyslím si, že mnoho biskupů v naší zemi ví, co to obnáší...Někteří vědí, protože jsme jim to řekli, ale když mě můj biskup jmenoval, neuvědomoval si, co všechno to s sebou skutečně nese. A vím z hovorů s ostatními, že ani oni nevěděli.

CWR: Když srovnáte dřívější církevní obřady a jejich přepracování (žehnání, křty atd.), všímáte si, že v minulosti byly modlitby proti Satanovi obvyklejším prvkem. Mělo jejich odstranění nějaké skutečné, praktické účinky, a jestliže ano, jaké to jsou?

Otec Thomas: Mohu vám říci, že ve starém obřadu exorcismu mají na ně modlitby mnohem větší účinnost než v novém ritu. A opravdu čestně, nikdo z těch, kdo skutečně vykonávají exorcismus, nebyli nikdy konzultováni o revizích, což si myslím je ohromující. Jak byste měnil modlitby a dokonce si ani nepromluvil s těmi odborníky, kteří ty modlitby používají neustále?

CWR: Co dělá démonům radost?

Otec Thomas: Podívejte se na svět a druh chování a postojů lidí, které zaujímají v osobním styku, jak se chovají ke svému choti, sousedům, dětem a spolupracovníkům. Podívejte se na hlavy států, které vyhlašují válku nebo se chovají diktátorsky a utlačují lid. Myslím si, že kdykoliv se lidé účastní něčeho, co je bezbožné, Satan je šťastný. A samozřejmě, když poslouchají jen sebe. Jde to zpět až k Adamovi a Evě, kdy had řekl: „Jezte z toho stromu a budete jako Bůh.“ To je jeden z našich největších problémů v současném světě.

CWR: Co byste ve shrnutí řekl našim čtenářům?

Otec Thomas: Nebojte se satana. Respektujte moc zla do té míry, že existuje a že má omezenou moc, ale pamatujte si, že Kristus je mocnější než cokoliv satanského.

Překlad: D. Grof