sobota 25. října 2014

Padre Pio a arcibiskup Lefebvre
Padre Pio a arcibiskup Lefebvre
Jaká vlastně byla jejich konverzace?
LEŽ
V USA je dostupná kniha s názvem „Padre Pio Gleanings“ (výraz ve smyslu sebraná fakta - pozn.překl.) od Pascala Catanco, která byla přeložena do angličtiny. Na straně 58 a 59 se lze dočíst následující pasáž:
Mezi mnoha, mnoha lidmi, kteří přišli navštívit Padre Pia byl /také/ arcibiskup Lefebvre, který později tvrdohlavě přilnul ke katolické tradici, jak to nazýval, jež zpochybnila autoritu Druhého vatikánského koncilu, a byl sesazen ze svého úřadu papežem Pavlem VI.
Arcibiskup se setkal s Padre Piem v přítomnosti profesora Bruna Rabajottiho. Tento svědek podal zprávu, že v určité chvíli se Padre Pio na Lefebvra podíval velmi příkře a řekl: „Nikdy nezpůsob neshodu mezi bratry a vždy se drž předpisu poslušnosti; především, když se ti bude zdát, že chyby autorit, jsou všechny vážnější. Není cesty kromě poslušnosti, zvlášť PRO TY Z NÁS, KTEŘÍ UČINILI TENTO SLIB“.
Padre Pio dával tuto radu, protože sám musel poslechnout některé dosti sporné příkazy. Jeho postoj byl vložit to do Božích rukou, protože On nalezne cestu k vítězství Pravdy. Zdá se, že arcibiskup Lefebvre nevnímal věci stejným způsobem, přestože odpověděl Padre Piovi: „Budu si to pamatovat, otče.“ Padre Pio se na něj ostře podíval a viděl, co se brzy stane, a řekl: „ Ne! Zapomeneš na to! Rozeštveš komunitu věřících, budeš v opozici k vůli tvých představených a půjdeš dokonce proti příkazům samotného papeže a to se stane docela brzy. Zapomeneš na slib, který jsi tu dnes dal, a zraníš celou Církev. Nestavěj se jako soudce. Nenárokuj si pravomoci, které ti nepatří a nepovažuj se za hlas Božího lidu, protože Bůh k němu /lidu/ již hovoří. Nezasévej nejednotu a rozkol. Ale já vím, že to je to, co uděláš!“ Naneštěstí pravdivost proroctví Padre Pia je zřejmá všem.
PRAVDA
8. srpna 1990 arcibiskup Lefebvre napsal osobní dopis knězi Bratrstva ve Francii, který mu /předtím/ psal, aby se zeptal na jeho setkání s Padre Piem. Zde jsou výňatky z dopisu:
Je to již několik let, co tato pomluva, výmysl od začátku až do konce, obíhá po Itálii. Už jsem ji vyvracel, ale lži hynou těžko; není jediné slovo pravdy na té stránce z časopisu, kterou jste mi ofotil.
Setkání, které se odehrálo po Velikonocích v roce 1967 trvalo dvě minuty. Doprovázel mě P. Barbara a bratr z Kongregace Otců sv. Ducha Felin. Potkal jsem Padre Pia na chodbě, na cestě do zpovědnice, za pomoci dvou kapucínů.

Arcibuskup Lefebvre a Padre Pio na chodbě.
Řekl jsem mu pár slovy účel mojí návštěvy: požádat ho o požehnání pro Kongregaci Otců sv. Ducha, která měla mít mimořádné shromáždění kapituly, jako všechna náboženská společenství, pod záhlavím aggiornamenta („otevření dnešku“). Shromáždění, které, jak jsem se obával, povede k potížím..
Pak Padre Pio vykřiknul. „ Já a žehnat aricibiskupa, ne, ne, jste to vy, kdo by mi měl žehnat!“ A sklonil se, aby přijal požehnání. Požehnal jsem mu, on políbil můj prsten a pokračoval na své cestě do zpovědnice..

Padre Pio líbá prsten arcibiskupa Lefebvra.
To byla celá schůzka, nic víc, nic míň. Vymyslet takový popis, jaký jste mi poslal v kopii se dovolává satanské představivosti a prolhanosti. Autor je synem Otce lži.
Děkuji vám za možnost říct ještě jednou obyčejnou pravdu.
Nanejvýš srdečně váš v Kristu a Marii
+ Marcel Lefebvre
Překlad: D. Grof