neděle 26. října 2014

Cristeros se stali mexickými mučedníky 1926 - 1929


Cristeros se stali mexickými mučedníky 1926 - 1929
Kazstelia Vásquez
V USA si snoubenci mohou vybrat, zda budou mít církevní nebo občanský svatební obřad. Pokud si vyberou církevní, stát ho uznává. V Mexiku však páry, které si přejí mít církevní obřad, musí být také oddány při občanském obřadu.
Tato odluka Církve od státu se datuje zpět k ústavě z roku 1857 a pozdějšímu prosazení několika vládních zákonů, které daly státní administrativě moc nad duchovními a odňaly pravomoci katolické Církvi.
V roce 1926 bojovala malá armáda katolických rolníků, kteří se pojmenovali „Cristeros“ (následovníci Krista; česky též Kristeros – pozn. překl.), za znovuzískání náboženské svobody. Než bylo po všem, chopilo se zbraní proti vládě až 50 000 mužů.
„Válka“ vytvořila mnoho náboženských uprchlíků, z nichž někteří přišli do El Pasa (USA). Město přivítalo pronásledované a z této podpory vzešlo vybudování nových seminářů a klášterů, které dnes stále existují.
V roce 1917 oslabili katolickou Církev v Mexiku prezident Plutarco Elías Calles a bývalý prezident generál Álvaro Obregón prosazením článků z ústavy z roku 1857 do verze z roku 1917. Článek 3 volal po sekulárním vzdělávání ve školách, čímž postavil mimo zákon farní vzdělávání. Článek 5 uzavíral všechny semináře a kláštery. Článek 24 zakazoval konání pobožností mimo hranice kostela.
Článek 27 zakazoval, aby náboženské skupiny vlastnily nemovitý majetek, čímž bylo znárodněno všechno vlastnictví Církev. Článek 130 zakazoval kněžím a řádovým sestrám nošení hábitu, co je však důležité, odňal všem duchovním volební právo a právo projevu a zakázal kritiku vládních činitelů a komentáře ohledně veřejných záležitostí v náboženských publikacích.
Uzavírání seminářů začalo během Mexické revoluce a zanechalo jeptišky a kněze bez domova a bez práce. Vláda také nařídila, že bude dovoleno pouze duchovním mexického původu zůstat a účastnit se náboženských aktivit v Mexiku. Do roku 1917 byly z Mexika vypovězeny nebo ze země utekly stovky duchovních.
Katolická Církev nechtěla násilím oplácet vládě a tak od roku 1919 do roku 1926 dbala zákonů. V roce 1926 však prezident Calles zavedl zákon, kterým trestal kněze pokutou 250$ za nošení náboženského oblečení a posílal je na pět let do vězení za kritiku vlády.
Mexický arcibiskup José María Mora y del Río prohlásil, že katolická Církev nemůže přijmout vládní restrikce. 31. července 1926 arcibiskup pozastavil všechny veřejné pobožnosti tím, že nařídil mexickému duchovenstvu, aby se zdrželo provádění jakýchkoliv církevních svátostí.
Cristeros cítili, že jediným způsobem, jak bojovat proti vládě, je chopit se zbraní. Byli ochotní stát se mučedníky za svou náboženskou svobodu. Jean Meyers, francouzský odborník na tuto revoluci, nám vypráví o Cristeros, kteří navštěvovali polní mše, oblečení v sandálech a bílých svršcích a ozbrojení mačetami. Věděli, že je vojáci mohou kdykoliv napadnout s kulomety.
Mnoho kněží bylo umučeno, když sloužili mši. Buď byli zastřeleni, nebo sťati. Cristeros jako poslední potvrzení své víry před smrtí volali: „Viva Cristo Rey!“ (Ať žije Kristus Král!).
Otec Miguel Augustin Pro byl jedním z nejznámějších kněží mučedníků. Pro využíval složitých převleků, aby ho vojáci nepoznali jako kněze. Často navštěvoval věřící v přestrojení za žebráka a byl známý svým nezdolným smyslem pro humor. Zajišťoval svátosti, vyprávěl vtipy, přinášel smích a finančně pomáhal potřebným. Bohaté rodiny často dostávaly svátosti od Otce Pro přestrojeného za obchodníka. Pro a jeho bratr Humberto byli zatčeni pro mylnou spojitost s bombovým útokem na auto, při němž byl zraněn exprezident Obregón. Auto použité pro bombový útok bylo vystopováno až k Humbertovi Pro, předešlému vlastníkovi.
Calles využil příležitost veřejně popravit kněze v pokusu zastrašit další kněze před účastí v politice. Přikázal, aby byl Pro zastřelen na policejní stanici a na popravu pozval zpravodaje. Otec Pro měl malý krucifix a svůj růženec a při popravě držel ruce ve tvaru kříže. Papež Jan Pavel II. ho blahořečil 25. září 1988.
Další mučedník, San Pedro de Jesus Maldonado Lucero, sloužil duchovním potřebám lidu v Chihuahua v Mexiku. Maldonado navštěvoval v Mexiku v roce 1914 seminář, ale politický střet ho donutil odejít. Přišel do El Pasa a 25. ledna 1918 obdržel od biskupa Anthonyho J. Schulerata kněžská svěcení v katedrále sv. Patrika. Pak se vrátil do Chihuahua, aby sloužil věřícím.
Poté, co byly v roce 1926 zavedeny Callesovi protikatolické zákony, stal se Maldonado vládním terčem, kvůli vykonávání náboženských obřadů v soukromých domech. Úspěšně celebroval noční mše na různých rančích, oddával a křtil a poskytoval další svátosti. Během svatého týdne v roce 1937 ho starosta a vojáci v Santa Isabel zatkli a ubili k smrti za odporování vládním zákazům ohledně skrytých náboženských obřadů. Maldonadovi vrazi použili pažby pušek, když ho mlátili do hlavy a vyrazili mu oko z důlku.
Mnoho dalších kněží a jeptišek spolu s obyčejnými katolíky, mormony a členy episkopální církve stejně jako Maldonado opustili zemi a nalezli útočiště v příhraničních městech v USA, mezi nimi i v El Pasu. Patrick Cross píše, že do roku 1929 nemohlo nějakých 25 000 kněží v přibližně 12 000 farnostech uspokojovat duchovní potřeby více než 10 milionů mexických katolíků.
Dědeček autora tohoto článku v osobním rozhovoru vzpomínal, že v roce 1927 ve věku 13 let pomáhal Otci Gregoriu Paradesovi při tajné mši v domě Guanajuato. Po jejím skončení přišli vojáci, kteří hledali místo, kde by mohli nakrmit a napojit své koně.
Aby zachránil život kněze a uchránil Svátost oltářní před znesvěcením, Cuellar vzal kalich obsahující Svátost oltářní a běžel jej schovat do sousedního domu. On a Otec Parades se skrývali tři dny ve sklepě a čekali až vojáci odejdou.
Pronásledovaní mexičtí katolíci si získali celosvětové sympatie. Boston odsoudil nová náboženská nařízení a nazval je „nejbrutálnější tyranií“. Newyorští farníci naplnili katolické a protestantské kostely, aby se modlili za mírové řešení v Mexiku.
Biskup v El Pasu Rev. Anthony J. Schuler přivítal katolíky z Juarézu a dokonce jim zaručil kněžské povolení uzavírat sňatky a přijímat křty bez požadovaného trvalého pobytu mexických občanů. Mezi lety 1926 a 1929 se počet osob navštěvujících mše v katolických kostelích v El Pasu zdvojnásobil. Dramatický nárůst křtů a sňatků lidí s hispánskými příjmeními v katolických kostelích naznačoval, že kostely ve městě slouží velkému počtu katolíků z Mexika.
Protože kněží a jeptišky v Mexiku už nemohli učit, mnozí z nich přišli do El Pasa. Tři jeptišky z řádu Stálé adorace a dvě z kongregace služebnic Nejsvětějšího srdce Ježíšova přijely do El Pasa 2. srpna 1926. Kostel Nejsvětějšího srdce Páně přijal sestry z kongregace služebnic Nejsvětějšího srdce Ježíšova s otevřenou náručí.
Protože nebyl v El Pasu žádný řád Stálé adorace, poskytl biskup Schuler finanční prostředky k založení takového kláštera, aby vychovával jeptišky. Jiné vyhnané sestry z Mexico City a Guadalajaru se brzy připojily k prvním sestrám.
Ctihodná matka María Concepción del Espíritu Santo vedla sestry, které přišly z Guadalajaru. Nalezla vhodné místo pro klášter v domě č. 1401 v Magoffinu. Dohromady s penězi z diecéze vybrala katolická komunita finanční prostředky a pomohla za majetek zaplatit 7 550$ v měsíčních splátkách.
Když se El Paso stalo v roce 1926 diecézí, dostalo povolení zakládat semináře a stalo se domovem františkánů v semináři sv. Antonína v Hastingsu a Crescentu v roce 1935. Po svém odchodu z Mexika žil do té doby františkánský řád z Michoacanu, který neměl seminář od roku 1910, v Santa Barbaře v Kalifornii.
Kláštery a semináře založené v té době si vedly tak dobře, že brzy následovalo založení dalšího kláštera Stálé adorace v Lower Valley a semináře Rogera Bacona, které se staly příbytkem pro kněze a jeptišky bez domova.
Během náboženského pronásledování se někteří Mexičané, kteří hledali a našli azyl v El Pasu, rozhodli zůstat. Mnozí se však vrátili do Mexika, zapisovali však své děti do zdejších škol. Možná sklon posílat děti do školy přes hranice začal, když El Paso vyhovělo oněm potřebám před tolika lety.
I když už katolicismus není v Mexiku otevřeně pronásledován, stále je cítit perzekuci z 20. let 20. století. Vláda zakazuje kněžím vlastnit majetek, kritizovat vládní představitele nebo komentovat veřejné záležitosti. Stát stále neuznává sňatky uzavřené v kostele.
V roce 2000 papež kanonizoval 25 kněží z období Cristeros včetně Maldonada. Krev tisíců Cristeros a mučedníků, která zaplavila zemi, živila ducha těch, co zůstali. V srdcích věřících lze stále slyšet jejich statečný pokřik: „Viva Cristo Rey!“
Zdroj: Borderlands
Překlad: D. Grof