neděle 19. října 2014

Španělský exorcista se vyjadřuje k tvrzením o satanském vlivu ve Vatikánu (2010)


Španělský exorcista se vyjadřuje k tvrzením o satanském vlivu ve Vatikánu (2010)
Řím 3. Března 2010 – Proslulý římský exorcista nedávno vydal knihu vzpomínek, v níž tvrdí, že ví o existenci satanských sekt ve Vatikánu, kde členství dosahuje až ke kolegiu kardinálů. Druhý démonolog, taktéž sídlící v Římě, vstoupil tento týden do debaty, objasnil původ informace a bránil vatikánské duchovní jako „ušlechtilý a ctnostný“ sbor prelátů.
Slavný exorcista P. Gabriele Amorth (několik jeho knih vyšlo také v češtině – pozn. překl.) potvrdil v knize vzpomínek vydané v únoru, že: „Ano, také ve Vatikánu jsou členové satanských sekt.“ Když byl dotazován, jestli jsou členové i duchovní, nebo zda jde jen o laickou komunitu, odpověděl: „Jsou v nich kněží, monsignorové a také kardinálové!“
Knihu „Otec Amorth. Paměti exorcisty. Můj životní boj proti Satanovi.“ Napsal Marco Tosatti, který ji sestavil z rozhovorů s tímto knězem.
 
 
P. Gabriele Amorth

Tosatti se ptal P. Amortha, jak ví, že se to týká i vatikánských duchovních. Ten odpověděl: „Vím to od těch, kteří byli schopni mi to vylíčit, protože měli přímé poznání. A je to něco, co samotný démon nejčastěji „vyznává“, když se musí během exorcismů podrobit.“
Tento známý italský exorcista byl také tázán, jestli si je papež vědom existence satanských sekt ve Vatikánu, na což P. Amorth odpověděl: „Samozřejmě, že byl informován. Ale dělá, co může. Je to děsivá věc.“
Benedikt XVI. jakožto Němec, pochází z místa, které „má rozhodnou nechuť k těmto věcem,“ tvrdí P. Amorth a říká, že v Německu „prakticky neexistují žádní exorcisté.“ Vysvětlil však, že „papež (v ně) věří.“
Italský kněz také v rozhovoru varoval, že existují biskupové a kněží, kteří nevěří v Satana. „A přesto o tom Ježíš v evangeliu široce hovoří, takže by mělo být řečeno, že oni buď nikdy evangelium nečetli, nebo mu prostě nevěří!“
P. Jose Antonio Fortea Cucurull, španělský kněz a teolog, který se specializuje na démonologii a nyní studuje doktorandské studium teologie v Římě, odpověděl 1. března na tvrzení P. Amortha.
Poté co si přečetl zprávy o obviněních P. Amortha, která ukazují prstem na duchovní, včetně kardinálů, prohlásil P. Fortea, že je to „služba spravedlnosti“ promluvit na jejich obranu.
Poznamenal, že někteří preláti „jsou duchovnější a jiní více pozemští, někteří ctnostnější a jiní víc lidští“ a na svém blogu napsal: „na základě toho prohlašovat, že někteří kardinálové jsou členy satanských sekt, je nepřijatelná zkratka.“
Španělský kněz pak vysvětlil zdroje informací, které použil P. Amorth, když řekl, že satanské sekty působí ve Vatikánu.
Kromě lidí, kteří hledají pomoc od posedlosti démonem, řekl P. Fortea, „k nám přichází nespočet osob, které prohlašují, že mají vize, zjevení a poselství od Našeho Pána.“ Mezi nimi „jistý počet předkládá apokalyptická poselství a zjevení o průniku satanismu a zednářů do chrámu Církve.“
P. Fortea dodal, že jediný přijatelný postoj je pozdržet hodnocení těchto poselství a podrobit je posouzení časem, „někdy měsíce u každého jednotlivého případu.“
Dalším zdrojem, na který se P. Amorth odvolává, jsou podle P. Fortea démoni, kteří jsou zaháněni exorcismem. O tom španělský kněz napsal, že vědět, jestli démon říká pravdu nebo ne, „je v mnoha případech nemožné.“
„Můžeme s velkou jistotou vědět, kdy démon říká pravdu ve věci přímo související s exorcismem. To jest, počet démonů, jejich jména a podobné věci. Ale nemůžeme si být jistí v tom, co se týká konkrétních zpráv ohledně lidí.“
„Otec Amorth nemá jiné zdroje poznání než ty, které jsem právě citoval,“ naznačil španělský exorcista. „Odkazuji na jeho vlastní slova jako potvrzení.“
P. Fortea zaznamenal, že existence podobných poselství ze stejného zdroje je „něco, co znám, stejně jako (znají) po léta mnozí jiní kolegové.“
„Mezi exorcisty došli někteří ke stejným závěrům, jako jsou závěry P. Amortha. Jiní nikoliv.“
P. Fortea také bránil ty, které prohlášení P. Amortha zahrnuje, a prohlásil: „Naše kolegium kardinálů, porovnáme-li to s minulými stoletími je nejušlechtilejší a nejctnostnější, jaké kdy dějiny poznaly.“ Člověk by musel jít zpět až do doby Římské říše, aby nalezl orgán volitelů (myšleno kolegium kardinálů, které volí papeže – pozn. překl.) tak vzdálený od všech pozemských aspirací jako je ten současný.
„Kardinálové mohou být lepší nebo horší,“ vyjádřil se, „ale všichni mají poctivé úmysly a usilují o slávu Boží.“
Skončil tím, že zdůraznil: „Prohlášení musí být podložená, zvláště když se týkají tak vážných obvinění, která postihují čest těch, kdo tvoří hlavu Církve, pokud jsou nápomocni Svrchovanému pastýři.“
 
P. Jose Antonio Fortea Cucurull
Překlad: D. Grof