neděle 19. října 2014

Assisi III (2011)


Assisi III (2011)
Vatikán, 1. ledna 2011 (VIS) - Po dnešní ranní mši slavené ve vatikánské bazilice se papež objevil v okně své studovny, aby se obrátil k věřícím shromážděným dole na náměstí sv. Petra s první modlitbou Anděl Páně v roce 2011.
Svatý otec zmínil, jak „Církev v tento den vzývá Boha o dar míru skrze Ježíše Krista. Světový den míru je vhodnou příležitostí rozjímat společně o velkých výzvách, které před lidstvo staví naše doba.“
 
Po modlitbě Anděl Páně papež zavzpomínal, že jeho poselství pro Světový den míru upozornilo na to, jak „velká náboženství mohou představovat důležitý faktor pro jednotu a mír lidské rodiny.“ V tomto kontextu řekl:
Také jsem poznamenal, že rok 2011 bude znamenat 25. výročí Světového dne míru, který ctihodný Jan Pavel II. svolal do Assisi v roce 1986. Z tohoto důvodu v nadcházejícím říjnu vykonám pouť do města sv. Františka a pozvu mé křesťanské bratry různých konfesí, vůdčí osobnosti světových náboženských tradic a, ve svých srdcích, všechny muže a ženy dobré vůle, aby se ke mně připojili na této cestě, abychom si připomněli ono důležité historické gesto mého předchůdce a slavnostně obnovili závazek všech věřících všech náboženství prožívat svou náboženskou víru jako službu věci míru. Ti, kdo kráčejí k Bohu, nemohou neuspět při předávání míru; ti, kdo budují mír, nemohou neuspět při cestě k Bohu. Zvu vás, dokonce již nyní, abyste tuto iniciativu podpořili svými modlitbami.
***
Komentáře arcibiskupa Lefébvra k Assisi I
Během závěrečného obřadu Týdne křesťanské jednoty 25. ledna 1986 oznámil Jan Pavel II. „zvláštní modlitební setkání za mír v městě Assisi se zástupci nejen různých křesťanských církví a společenství, ale také z jiných náboženství celého světa.“
 
Když to bylo oznámeno, arcibiskup Lefébvre připomněl seminaristům v Écônu proslulý „pestrý kongres“ náboženství, který se konal v roce 1895 v Chicagu, a jejž Lev XIII. odsoudil. Totéž se mělo odehrát znova, ale tentokrát organizované papežem.
Arcibiskup Lefébvre řekl:
Je to ďábelské. Je to urážka Našeho Pána Ježíše Krista. Ke komu se budou modlit? K jakému bohu se budou modlit za mír? O jaký mír chtějí prosit, jestliže se nemodlí k jedinému pravému Bohu? Nebudou se modlit k Našemu Pánu Ježíši Kristu. Židé jej nechtějí, a ani muslimové a buddhisté Jej nechtějí. Mnozí protestanti nevěří v Božství Ježíše Krista. K jakému bohu se budou modlit? Bůh se stal tělem a přišel a žil mezi námi, aby nás spasil. Nemáme žádné právo se modlit k někomu jinému. Odsuneme-li Ježíše Krista stranou, nemodlíme se k pravému Bohu. Je to nepopsatelně rouhavý akt proti Našemu Pánu Ježíši Kristu. (Duchovní konference, 117B, 28. ledna)
27. srpna 1986 arcibiskup Lefébvre napsal osmi kardinálům s ohledem na setkání v Assisi. Požádal je, aby protestovali proti krokům Jana Pavla II., zvláště pak proti „plánovanému procesí náboženství ulicemi města sv. Františka“:
Ten, který nyní sedí na Petrově trůnu, se veřejně vysmívá prvnímu články víry a prvnímu přikázání Desatera. Pohoršení pro katolické duše se nedá vyčíslit. Církev je otřesena v samotných svých základech.
 
28. října 1986 se konalo setkání v Assisi a 2. prosince arcibiskup Lefébvre a biskup de Castro Mayer veřejně protestovali:
Veřejný hřích proti jednotě Boha, Vtělenému Slovu a Jeho Církvi nutí člověka chvět se hrůzou: Jan Pavel povzbudil falešná náboženství, aby se modlila ke svým falešným bohům – to je bezprecedentní a nesmírné pohoršení,...nepředstavitelně rouhavé a netolerovatelné pokoření těch, kteří zůstávají katolíky a věrně vyznávají tutéž víru po dvacet století. (Fideliter, č. 55, deklarace podepsaná v Buenos Aires)
 
Zdroj: SSPX USA
Překlad: D. Grof