neděle 19. října 2014

Biskup Williamson: Vatikán a FSSPX sdílí „naprosto neslučitelné“ pozice (2010)


Biskup Williamson: Vatikán a FSSPX sdílí „naprosto neslučitelné“ pozice (2010)
20. ledna 2010
V rozhovoru s francouzským politikem řekl biskup Richard Williamson z Bratrstva sv. Pia X., že právě probíhající rozhovory mezi Bratrstvem a Kongregací pro nauku víry skončí jako „rozmluva hluchých“, pokud „se FSSPX nestane zrádcem nebo se Řím neobrátí“.
„Ty dvě pozice jsou naprosto neslučitelné,“ řekl biskup Williamson, který je nejznámější pro své popření rozsahu holokaustu. „2+2=4 a 2+2=5 je neslučitelné. Buď se ti, kdo říkají, že 2+2=4 zřeknou pravdy a budou souhlasit, že 2+2=5 - to jest, FSSPX opustí pravdu, což nám Bůh zakazuje učinit – nebo se ti, kdo říkají, že 2+2=5 obrátí a vrátí se k pravdě. Nebo se obojí setkají na půl cesty a řeknou, že 2+2=4-1/2. Což je špatně. Buď se FSSPX stane zrádcem nebo se Řím obrátí nebo to bude rozmluva hluchých.“
Překlad: D. Grof