neděle 19. října 2014

Komuniké německého distriktu FSSPX k blahořečení Jana Pavla II. (2011)


Komuniké německého distriktu FSSPX k blahořečení Jana Pavla II. (2011)
22. 1. 2011
 
Nyní je to oficiální: Papež Benedikt XVI. podepsal dekret o blahořečení Jana Pavla II. Jeho předchůdce bude povýšen k úctě oltáře v Římě 1. května 2011.
Co si máme myslet o tomto rychlém blahořečení? Často slyšíme poznámky jako: „Byl oddaným stoupencem blahoslavené Panny Marie,“ nebo dokonce: „Velmi jasně se vyjadřoval k otázkám týkajícím se ochrany lidského života,“ ale postačuje toto, aby se jeho dílo jako celek stalo příkladem pro Církev dnes?
Jeho pontifikát byl pokažen výrazným ekumenismem. Jan Pavel proto vstoupí do historie jako papež humanismu a bratrství mezi náboženstvími.
Hlásal zvláštní cestu spásy pro lid Starého zákona, veřejně líbal Korán a používal vyjádření, která pohoršovala věrné katolíky až do hloubi duše jako například přání: „Kéž sv. Jan Křtitel ochraňuje islám.“
Jeho shromáždění v Assisi se stalo symbolem setkání všech náboženství a uvedlo do myšlení křesťanů „hodnoty“ volnomyšlenkářů, kde jsou nyní hluboce zakořeněné. Člověk by to mohl nazvat „herezí pojmu“: Všechna náboženství vedou k Bohu. To je v diametrálním protikladu k slovům Písma svatého: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen“ (Marek 16:16).
Nesmíme zapomínat na obří koncelebrované mše, ani bychom neměli popírat liturgická zneužití během pontifikálních mší, která do určité míry zapříčinila doposud neznámý liturgický kolaps a propagovala ve všech místních církvích zneužití, která jsou do nebes volající!
Je toto pontifikát, který si zaslouží blahořečení?
Bránit za všech okolností víru proti omylu a tím sjednocovat a vést Kristovo stádo – to je příkaz Pána svatému Petrovi, který je dnes stále platný.
Jiné velké postavy si zaslouží, aby byly povýšeny k úctě oltáře, například papež Pius XII.
Bratrstvo sv. Pia X., Německý distrikt
Stuttgart, 15. ledna 2011.
Překlad: D. Grof