pondělí 27. října 2014

OZNÁMENÍ

Tento blog obsahuje překlady, články a dokumenty z let 2009 - 2011, původně umístěné na webových stránkách Vendée s výjimkou článků, které v mezičase ztratily na aktuálnosti, nebo se je tvůrce tohoto blogu z jiného důvodu rozhodl opětovně nepublikovat.
Blog nebude dále aktualizován a bude sloužit pouze jako archiv. Materiály z něj lze volně využívat za podmínky uvedení zdrojového umístění („Vendée v exilu“), původního zdroje (v případě překladů), autora a autora překladu.
Dieu Le Roi!