sobota 25. října 2014

Byl Msgr. Bugnini zednářem?
Byl Msgr. Bugnini zednářem?
V červnu 1992 představil časopis 30 Dias článek o vlivu svobodného zednářství na liturgickou reformu Pavla VI. Časopis se snaží zachránit Jana XXIII. a Pavla VI. před odpovědností za škodu způsobenou reformou tím, že klade vinu Msgr. Annibale
Bugninimu.
Hlavní důkaz proti Bugninimu sestává ze dvou dopisů, které údajně nalezl vyzvědač. Reprodukujeme obsah těchto dopisů a také dodatečné informace, které časopis podává.
Zde je obálka časopisu 30 Dias s titulkem: „Svobodné zednářství a zavádění liturgické reformy“

a fotokopie portugalského textu.

Zde je náš překlad žlutě zvýrazněné části.
(Dopis Bugninimu)
„Milý Buane, sdělujeme vám úkol, který vám byl stanoven Radou Bratří ve shodě s Velmistrem a Princi následníky trůnu. Ukládáme vám ... abyste šířil dechristianizaci zmatením ritů a jazyků a postavil proti sobě kněze, biskupy a kardinály. Babylonský jazyk a ritus bude naším vítězstvím, jako byl jediný jazyk a ritus sílou Církve ... Vše by se mělo odehrát v období 10 let.“ (14. června 1964)
(Dopis od Bugniniho)
„Jedinečný Velmistře ... desakralizace probíhá rychle. Byla publikována další Instrukce, která vešla v platnost 29. června. Už můžeme vítězně pět, protože hrubý jazyk vládne v celé liturgii včetně podstatných částí ... Byla poskytnuta maximální svoboda vybrat si mezi rozličnými sbírkami předpisů s individuální kreativitou a s ... chaosem! ... Krátce řečeno věřím, že s tímto dokumentem se rozšíří princip největší možné zhýralosti v souladu s vašimi přáními.
„Tvrdě jsem bojoval proti svým nepřátelům z Posvátné kongregace ritů a musel jsem použít všechnu svou rafinovanost, aby jej /dokument/ papež schválil.. Se štěstím jsme nalezli podporu loajálních přátel a bratrů v Universa Laus /Mezinárodní společnost pro studium liturgické hudby/. Děkuji vám za zaslané peněžní prostředky a očekávám, že vás brzy uvidím. Objímám vás, váš bratr Buan“ (2. července 1967)
Toto jsou výňatky ze dvou dopisů. První byl poslán Msgr. AnnibaleBugninimu (krycí jméno Buan) zednářským Velmistrem. Druhý je odpovědí liturgika vůdčí osobnosti lóží a sděluje splnění poslání před určenou lhůtou.
Jsou tyto dokumenty – vážně očerňující Bugniniho, který vždy popíral, že by udržoval kontakty se zednářstvím – pravé nebo falešné? To není možné říci, když jde o strojopisné a ofocené dopisy, které poskytnul tajemný „vyzvědač“, jenž je předal jistému biskupovi a kardinálovým přátelům, mezi nimi janovskému arcibiskupovi Giuseppe Sirimu a prefektovi Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury Dino Staffovi.
Jsou-li pravé, odhalují existenci „plánu“ na zničení katolické nauky a liturgie zevnitř. Také mohou být falzifikáty, které vyrobil někdo, kdo měl zájem vytvořit soupeřící „frakce“ v Kurii. Text dopisů je ve skutečnosti velmi přímý a neuhlazený. V každém případě dopisy existují a výsledky Bugniniho reforem jsou plně v souladu s vytčenými cíli.
(„Uma Babel Programada,“ Andrea Tornielli, časopis 30 Dias, červen 1992, str. 41-42)
Překlad: D. Grof