sobota 18. října 2014

Bratrské poselství pařížského arcibiskupa (2010)


Bratrské poselství pařížského arcibiskupa (2010)
20. 9. 2010
Při příležitosti židovského Nového roku, Roš hašana (9. září), nabídl pařížský arcibiskup svým kněžím plakátky a pohlednice, které mají dát svým farníkům, aby je mohli odeslat židovským přátelům. K muslimskému svátku Íd al-Fitr (9. - 10. září) poskytla tatáž arcidiecéze svým duchovním „bratrské poselství“, které katolíci mohou zaslat svým muslimským přátelům. Říká se v něm: „Opět vás ujišťujeme o naší oddanosti pěstovat dobré vztahy mezi muslimy a křesťany a budovat společný život před zrakem Božím. Kéž se mnohem více setkáváme a vyměňujeme si názory při respektování našich odlišností.“
 

Při příležitosti 40. výročí Bratrstva sv. Pia X. (1. listopadu) katolíci věrní tradici bezpochyby obdrží pohlednici a bratrské poselství od farníků všech kostelů v Paříži. V něm si přečtou: „Zaradovali jsme se, když jsme viděli, jak před třemi lety Benedikt XVI. oficiálně znovu zavedl právo na tradiční mši. A upřímně doufáme, že všude bude mnohem více kostelů, v nichž se bude celebrovat.“
Ve skutečnosti nám budou lidé vysvětlovat, že je nemožné bratřit se s tradicí, zatímco je správné a dobré vést dialog s židy a muslimy. Takové je selektivní bratrství pařížského arcibiskupa, v němž jsou všichni bratři, ale někteří jsou bratry víc než jiní!
Překlad: D. Grof