sobota 18. října 2014

Hans Küng chválí zpola utajenou organizaci, která připravila II. vatikánský koncil


Hans Küng chválí zpola utajenou organizaci, která připravila II. vatikánský koncil
 
Je obvyklé, že shledáváme, jak se konzervativci pokouší vysvětlit II. vatikánský koncil jako pokračování předešlého učitelského úřadu Církve. Odmítají naslouchat jakémukoliv vysvětlení od tradicionalistů, kteří tvrdí opak.
Konzervativci si myslí, že tradicionalisté nejsou objektivní. Tradicionalismu podle nich interpretuje vše, co se stane v katolické Církvi, v pesimistickém světle.
Zde předkládáme dokument sepsaný Hansem Küngem, ukazující, že II. vatikánský koncil byl ovocem dlouhého a zpola utajeného díla, které usiluje o změnu celé Církve. Tento proud myšlenek byl „uspán“ na desetiletí a vrátil se znovu na světlo po protimodernistickém a protiprogresivistickém pronásledování. Triumfoval, když usadil Angela Roncalliho na papežský trůn jako papeže Jana XXIII.
Doufáme, že tento dokument otevře oči pro realitu některým konzervativcům.
Zde je faksimilie obalu knihy, níže fotokopie portugalského textu a překlad.
 
 

„Pokud jde o II. vatikánský koncil, jak bychom bývali mohli dosáhnout tohoto obratu ... pokud by neexistovala dlouhá příprava před koncilem, určitý zimní spánek? Jan XXIII., charismatický na Stolci Petrově, byl jiskrou nové pravdy v Církvi. Jak by mohl spustit tento proces, kdyby dávno před koncilem neexistovali lidé – jak známí, tak anonymní – kteří nashromáždili materiál, který způsobil, že se z jiskry stal plamen? ...“
„Máme všechny důvody poklonit se s respektem a vděčností křesťanské oddanosti těchto tichých hrdinů boje za obnovenou pravdu. ... Trpěli překrouceními a mylnými postoji, které byly ve vyjádření evangelia, nauce, liturgii, pastorační práci, církevním řádu, asketismu a ve vztazích k jiným křesťanům a světu, ale nevzdali se. Pokračovali ve své práci, jak jen nejlépe uměli, přestože byli podezříváni, brzděni v práci, diskreditováni, označováni za heretiky, pronásledováni a vyháněni spolubratry, pastýři a teology Církve! Byli vyčleňováni jako nebezpeční extremisté, ultraradikálové, heretici, revolucionáři, přesto vždy postoupili tak daleko, jak jim bylo dovoleno, a někdy dokonce i dál. ...“
„Mnohdy – někdy po desetiletích, jindy až po smrti – se jim projevilo gesto vděčnosti; někteří byli rehabilitováni teprve II. vatikánským koncilem ...“
 
 

„To, co hrstka začala skromně a nevýznamně, a to co pomalu uspělo s velkým úsilím získat kontrolu, se nyní rozvinulo a zmnožilo mnohonásobně: při obnově teologie, liturgie a života Církve obecně. ...“
„Bylo prokázáno, že tito zvěstovatelé nové pravdy nebyli lidmi na okraji, osamělými outsidery, ale spíše oddílem přední linie armády, která, ač nepochybně pomalá, byla předurčena postoupit vpřed. Pokud jde o tuto armádu, někteří oficiální představitelé teologie a vedení Církve se ukázali ve skutečnosti zadní hlídkou.“
(Veracidade - O Futuro da Igreja, Sao Paulo: Herder, 1969, str. 161-162).
 

Překlad: D. Grof