neděle 19. října 2014

Hinduisté souhlasí s účastí na papežově náboženském mírovém setkání (2011)


Hinduisté souhlasí s účastí na papežově náboženském mírovém setkání (2011)
 
Nevada (USA), ANI, 2. leden 2011: Hinduisté vítají papežův návrh náboženského mírového setkání v Assisi v říjnu a tvrdí, že by se jej zúčastnili, budou-li pozváni.
Dle oznámení bude toto vrcholné setkání vůdčích osobností různých náboženství, které připomene 25. výročí podobné události, kterou organizoval papež Jan Pavel, diskutovat způsoby, jak prosazovat světový mír.
Význačný hinduistický činitel Radžan Zed dnes v prohlášení v Nevadě (USA) pochválil úsilí Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. přivést světové náboženské vůdce na společnou platformu pro věc míru, a řekl, že „je to první krok správným směrem“.
Zed, který je prezidentem Hinduistického univerzálního společenství, poukázal na to, že vážný a poctivý mezináboženský dialog je potřebou současnosti. Je skvělé, že papež, vůdčí osobnost nejrozsáhlejší náboženské organizace světa, jde v čele při organizování takovéhoto velmi potřebného vrcholného setkání a přivede hlavní světová náboženství a denominace, aby společně pracovaly na problémech, týkajících se humanity.
Radžan Zed vybídl vůdce různých náboženských tradic, aby se vážně účastnili vrcholného setkání a upřímně se pokusili přijít s konkrétním plánem, týkajícím se společných náboženských zájmů jakou jsou zdokonalení lidstva, mír, ekologická odpovědnost, společenský a ekonomický rozvoj atd. Navrhnul papežovi, aby se toto setkání konalo každoročně.
Náboženství bylo nejmocnější, nejkomplexnější a nejdalekosáhlejší silou v naší společnosti, takže jej musíme brát vážně. A my všichni víme, že náboženství sestává z více než naší vlastní konkrétní tradice/zkušenosti, zdůraznil Zed.
Radžan Zed dále říká, že tento dialog nám může pomoci překonat stereotypy, předsudky, zkreslení atd., které nám předaly předešlé generace. Dialog nám přinese vzájemné obohacení a my tak také budeme duchovně bohatší než před setkáním.
Papež Benedikt vede Římskokatolickou církev, která je největší křesťanskou denominací. Hinduismus, nejstarší a třetí největší náboženství světa, má okolo miliardy stoupenců a mókša (osvobození) je jeho konečným cílem.
***
Kontrasty:
Arcibiskup Lefébvre k setkání v Assisi v roce 1986:
„Ten, který nyní sedí na Petrově trůnu, se veřejně vysmívá prvnímu články víry a prvnímu přikázání Desatera. Pohoršení pro katolické duše se nedá vyčíslit. Církev je otřesena v samotných svých základech.“
Nedávné prohlášení papeže Benedikt XVI. o Assisi:
Při projevu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu papež Benedikt řekl, že cílem vrcholného setkání /v říjnu/ bude „vážně obnovit úsilí těch lidí ze všech náboženství, kteří mají víru, aby žili svou víru jako službu ve věci míru“... Řekl, že vrcholné setkání také „vzdá čest památce historické události podpořené mým předchůdcem.“ (1. ledna 2011)
Proč papež Benedikt kvůli zajištění míru nezasvětil Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie?
„/Vítězství/ je slovo, které by se nemělo chápat, jako bych teď očekával, že nastane velký obrat a dějiny náhle radikálně změní kurz: Na to jsem asi příliš racionalistický...“ – z Benediktovy nové knihy Světlo světa.
Překlad: D. Grof