pátek 17. října 2014

Papež shledává, že Židé nejsou vinni smrtí Ježíše

 Papež shledává, že Židé nejsou vinni smrtí Ježíše

Papež sepsal podrobné a osobní odmítnutí představy, že Židé byli kolektivně zodpovědní za smrt Ježíše.
V knize, která má být vydána příští týden, dochází k závěru, že tím, kdo byl zodpovědný za ukřižování, byla „chrámová aristokracie“ a přívrženci vzbouřence Barabáše.
Papež zavrhuje staletí starý výklad tvrzení sv. Jana, že to byli „Židé“, kteří si žádali propuštění Barabáše a Ježíšovu popravu, a ptá se: „Jak mohl být v tuto chvíli přítomen celý národ a dožadovat se Ježíšovy smrti?“
Římskokatolická církev se představy kolektivní židovské viny, která působila potíže ve vztazích obou náboženství, zřekla na Druhém vatikánském koncilu v roce 1965. Zdá se ale, že toto je poprvé, kdy papež takto detailně teologicky rozbil tuto představu.
Je zvláště významné, že to přichází z pera papeže, který je rodilý Němec, a byl víc než jednou v epicentru bouře v židovsko-katolických vztazích. Elan Steinberg, viceprezident Amerického shromáždění přeživších holokaustu a jejich potomků, řekl pro Reuters: „Je to velký krok vpřed. Toto je osobní odmítnutí teologického základu staletí antisemitismu.“
Benediktova analýza byla představena ve výňatcích z druhého svazku jeho knihy Ježíš Nazaretský publikovaných ve středu vatikánským nakladatelstvím. První svazek byl vydán před čtyřmi lety. Druhý má být vydán 10. března a pojednává o závěru Ježíšova života, o smrti a vzkříšení, které je ústředním křesťanským přesvědčením.
Papež se také zaměřuje na další proti Židům často užívanou frázi z evangelia. Sv. Matouš popisuje, jak dav říká: „Krev Jeho na nás a na naše děti.“
Benedikt píše, že Ježíšova smrt nebyla o trestu, ale o spáse. Krev, kterou prolil, „nekřičí po pomstě a trestu, přináší usmíření,“ píše.
Papež, který jako mladý chlapec patřil do Hitlerovy mládeže, na sebe strhnul příval kritiky před dvěma lety, kdy sňal exkomunikaci z ultratradicionalistického britského biskupa Richarda Williamsona, který zpochybnil rozsah holokaustu.
Později téhož roku byl kritizován za podporu uspíšení svatořečení Pia XII. Vatikán velebí tohoto papeže z válečného období za to, že tiše pracoval na záchraně židovských životů, ale jeho kritici argumentují tím, že měl otevřeně odsoudit nacistickou genocidu.
Zdroj: The Guardian
Překlad: D. Grof