pátek 17. října 2014

Papežova „reforma reformy“ v liturgii bude pokračovat, říká kardinál


Papežova „reforma reformy“ v liturgii bude pokračovat, říká kardinál
John Tavis
Poznámka: Následující text je ukázkou hegelovské dialektiky v praxi. Tradiční latinská mše (teze) se smísí s novou mší (antiteze) a výsledkem bude jakási paskvilní mše jako synteze předešlého.
Vatikán (CNS) – Uvolnění restrikcí pro používání Římského misálu z roku 1962, známého jako tridentský ritus, ze strany papeže Benedikta XVI. je jen prvním krokem při „reformě reformy“ v liturgii, řekl význačný vatikánský ekumenista.
 


Papežovým dlouhodobým cílem není prostě jen dovolit, aby starý a nový ritus koexistovaly, ale je jím posun ke „společnému ritu“, který bude formován vzájemným obohacením dvou forem mše, řekl 14. května kardinál Kurt Koch, prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů.
Ve skutečnosti papež zahajuje nové liturgické reformní hnutí, řekl kardinál. Ti, kteří mu vzdorují, včetně „rigidních“ progresivistů, chybně vnímají Druhý vatikánský koncil jako roztržku s církevní liturgickou tradicí, řekl.
Kardinál Koch pronesl tyto poznámky na římské konferenci k „SummorumPontificum“ – papežskému apoštolskému dopisu, který nabídl širší prostor k užívání tridentského ritu. Kardinálův text byl publikován téhož dne ve vatikánském deníku L´Osservatore Romano.
Kardinál Koch řekl, že papež Benedikt si myslí, že liturgické změny po Druhém vatikánském koncilu přinesly „mnohé pozitivní ovoce“, ale také problémy včetně zaměření na čistě praktické záležitosti a zanedbávání tajemství Oběti v eucharistii. Kardinál řekl, že je legitimní tázat se, zda liturgičtí novátoři záměrně nezašli dál, než byly koncilem proklamované záměry.
Řekl, že to vysvětluje, proč papež Benedikt představil nové reformní hnutí, které začalo se „SummorumPontificum“. Cílem je, řekl, znovu projít učení Druhého vatikánského koncilu týkající se liturgie a posílit jisté prvky včetně kristologického a obětního rozměru mše.
Kardinál Koch řekl, že „SummorumPontificum“ je „pouze začátek tohoto nového liturgického hnutí“.
„Papež Benedikt ve skutečnosti dobře ví, že v dlouhodobém výhledu se nemůžeme zastavit u koexistence „řádné“ formy a „mimořádné“ formy římského ritu (uvozovky vložil překladatel), ale že Církev budoucnosti bude přirozeně opět potřebovat společný ritus,“ řekl.
„Protože se však nová liturgická reforma nedá rozhodnout teoreticky, ale vyžaduje proces růstu a očišťování, zdůrazňuje papež v tuto chvíli především to, že se tyto dvě formy římského ritu mohou a měly by se obohacovat navzájem,“ řekl.
Kardinál Koch poznamenal, že ti, kdo tomuto novému reformnímu hnutí vzdorují a chápou jej jako krok zpět od Druhého vatikánského koncilu, správně nechápou liturgické změny po Druhém vatikánském koncilu. Jak papež zdůraznil, Druhý vatikánský koncil nepředstavuje roztržku nebo rozkol s tradicí, ale část organického procesu růstu.
V poslední den konference účastníci navštívili mši celebrovanou podle tridentského ritu u hlavního oltáře v Svatopeterské bazilice. Liturgii „předsedal“ kardinál Walter Brandmüller (uvozovky vložil překladatel). Bylo to poprvé po několika desetiletích, kdy byl starý ritus sloužen u tohoto oltáře.
Překlad: D. Grof