sobota 25. října 2014

Augustin a mušle
Marian Horvat
Převzato a přeloženo z Tradition in Action.
Velký učitel Církve sv. Augustin strávil přes 30 let práce na svém spisu De Trinitate (O Trojici) a snažil se přijít na srozumitelné vysvětlení tajemství Svaté Trojice.
Jednoho dne kráčel po mořském břehu a hloubal a pokoušel se pochopit tajemství Svaté Trojice, když uviděl malého chlapce, který běhal od vody tam a zpět k jamce na břehu. Chlapec nosil v mušli vodu z oceánu a vyléval ji do malé jamky v písku.
Biskup z Hippo k němu přistoupil a zeptal se jej: „Chlapče, co to děláš?“
„Pokouším se přelít celé moře do této jamky“, odpověděl se sladkým úsměvem chlapec.
„Ale to je nemožné, mé drahé dítě, ta jamka nemůže pojmout všechnu tu vodu“, řekl Augustin.
Chlapec přerušil svou práci, postavil se, podíval se světci do očí a odpověděl: „Není to o nic nemožnější, než to, co se pokoušíš udělat ty – pochopit nesmírnost tajemství Svaté Trojice svým nepatrným rozumem.“

Augustin  a chlapec na pláži
Světec byl zaujat touto horlivou odpovědí onoho dítěte a na chvíli od něj odvrátil zrak. Když pohlédl zpět, aby se jej zeptal na něco jiného, chlapec mezitím zmizel.
Někteří říkají, že to byl anděl poslaný Bohem, aby dal Augustinovi lekci o pýše při poznávání. Jiní tvrdí, že to byl Sám Kristus jako dítě, který se objevil světci, aby mu připomněl omezení lidského chápání velkých tajemství naší víry.
Kvůli této příhodě se mořská mušle stala symbolem sv. Augustina a studia teologie.