pátek 24. října 2014

Druhý vatikánský koncil a odmítnutí společenské vlády Našeho PánaDruhý vatikánský koncil a odmítnutí společenské vlády Našeho Pána
Arcibiskup Lefébvre
http://www.vendee.cz/images/dokumenty/lefebvre.jpg
Poznámka: Toto je stručný výňatek arcibiskupova známého kázání 29. srpna 1976 v Lille. Nachází se ve skvělé knize A Bishop Speaks: Writings and Addresses 1963-76 (Biskup hovoří – spisy a promluvy 1963-76)
***
Nakonec třetí omyl. Oni /moderní katoličtí duchovní/ odmítli společenskou vládu Našeho Pána Ježíše Krista s výmluvou, že už není realizovatelná. Slyšel jsem to z úst bernského nuncia, slyšel jsem to z úst vatikánského velvyslance P. Dhanise, bývalého rektora Gregoriánské univerzity, který mě přišel jménem Svatého stolce požádat, abych neprováděl svěcení 29. července. Bylo to 27. července ve Flavigny, kázal jsem seminaristům. Řekl mi: „Proč jste proti koncilu?“ Odpověděl jsem: „Je možné přijmout koncil, když ve jménu koncilu říkáte, že všechny katolické státy musí být zničeny, že nesmí existovat žádné katolické státy a tedy žádné státy, kde vládne Ježíš Kristus? Takový stát už není možný.“ Ale je jednou věcí, že to už není možné, a druhou, přijmout takový princip a dále už neusilovat o společenskou vládu Našeho Pána Ježíše Krista. Ale co denně říkáme během Otčenáše? „Přijď království tvé, jako v nebi tak i na zemi.“ A máme odříkávat tato slova a pak vyjít ven a říct: „Ne, Ježíš Kristus už nad námi dál nesmí vládnout.“? Žijeme nelogicky? Jsme katolíci nebo ne?
Nebude na zemi mír, jedině za vlády Našeho Pána Ježíše Krista. Národy jsou ve střetu – každý den o tom čteme stránku za stránkou v novinách, je to v rádiu a v televizi. A nyní se změnou předsedy vlády, co učiníme, abychom zlepšili ekonomiku? Co uděláme, abychom posílili měnu? Co uděláme, aby výroba prosperovala, atd. Všechny noviny světa jsou plné takových otázek. Nu, dokonce i z ekonomického pohledu musí vládnout Náš Pán Ježíš Kristus, protože vláda Našeho Pána Ježíše Krista je vládou principů lásky a Desatera Božích přikázání, které nastolují rovnováhu ve společnosti a umožňují vládu spravedlnosti a míru. Ekonomika může vzkvétat jen, když je pořádek, spravedlnost a mír ve společnosti...
Vláda Našeho Pána Ježíše Krista je to, co chceme, a vyznáváme svou víru, když říkáme, že Náš Pán Ježíš Kristus je Bůh.
A proto také chceme mši sv. Pia V., protože tato mše je vyhlášením královské moci Našeho Pána Ježíše Krista. Nová mše je druhem smíšené mše, která už není hierarchická. Je demokratická tam, kde shromáždění zabírá místo kněze a není to už skutečná mše, která stvrzuje královskou vládu Našeho Pána. Protože jak se stal Náš Pán Ježíš Kristus Králem? Stvrdil Svou královskou vládu Křížem. „Regnavit a ligno Deus.“ Ježíš Kristus vládnul skrze dřevo Kříže. Protože On přemohl hřích, On přemohl ďábla a On přemohl smrt Křížem – tři skvostná vítězství Našeho Pána. Někdo řekne, že je to triumfalismus. Nu, jestli, tak ano, chceme triumfalismus Našeho Pána Ježíše Krista...
Až se mě v hodině mé smrti Náš Pán zeptá: „Co jsi udělal s milostmi svého kněžství?“, nechci z úst Pána slyšet: „Podílel ses na ničení Církve s ostatními.“
***
(Ze str. 269-271 a str. 273 knihy A Bishop Speaks: Writings and Addresses 1963-76 /Biskup hovoří – spisy a promluvy 1963-76/, arcibiskup Marcel Lefébvre.
Překlad: D. Grof