sobota 18. října 2014

Konverze Ruska byla Vatikánem popřena (2007)


Konverze Ruska byla Vatikánem popřena (2007)
Prof. Remi Amelunxen
Titulky poslední zprávy Interfaxu (nezávislá ruská tisková agentura – pozn. překl.) oznámily, že Vatikán nikdy nechtěl učinit z Ruska katolickou zemi. Vydání z 18. června 2007 pak pokračuje prohlášením, že kardinál Paul Poupard, prezident Papežské rady pro kulturu, při návštěvě Moskvy potvrdil, že „Vatikán nemá žádné plány konvertovat Rusko ke katolicismu“.
Toto prohlášení způsobuje šok v každém katolíkovi, který věří ve Fátimská zjevení. Jde o neskutečný rozpor mezi tím, co kardinál Poupard říká a tím, co prohlašovala Matka Boží. Předpověděla obrácení Ruska, což evidentně znamená, že Rusko bylo v omylu. V době zjevení byly v Rusku dva základní omyly – za prvé, staré omyly tzv. pravoslavné církve, za druhé, omyly komunismu, který v roce 1917, v roce zjevení, převzal moc v Rusku. Ani jeden z těchto omylů nebyl opuštěn.
Kardinál Poupard říká moskevským studentům, že Vatikán nemá plány obrátit Rusko na katolicismus.

Myslím, že jen v období blízkém úplnému odpadu od víry, mohl kardinál Poupard učinit takové prohlášení, naprosto bezostyšně odporující slovům Matky Boží. Nepochybně tak učinil s vědomím a schválením Benedikta XVI. Navíc Popuard řekl studentům „pravoslavné“ humanitní univerzity sv. Tichona v Moskvě, že Vatikán nikdy nechtěl učinit z Ruska katolickou zemi. To je velmi zvláštní. Vatikán trvá na tom, že Jan Pavel II. zasvětil Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie v roce 1984. Jediným účelem takového zasvěcení bylo obrácení Ruska. Teď nám říkají, že Vatikán si nikdy nepřál obrátit Rusko na katolicismus. Jednoznačné znamení výslovného opaku!
Kardinál pak prohlásil, že se Svatý stolec modlí za „křesťanské“ Rusko a další zvěstování evangelia “pravoslavnými“ a katolickými učedníky. Připustil rozdíly mezi katolickými a schizmatickými duchovními, ale jako členy stejné rodiny.
Je tohle jen několik rozdílů mezi členy téže rodiny?! Jak by to tak mohlo být, když oni odmítají procesi Ducha Svatého (vycházení Ducha Svatého v rámci Boží Trojice – pozn. překl.), papežskou neomylnost a Neposkvrněné početí a přou se o očistec? V každém tom případě schizmatici tvrdohlavě odmítají vyhlášené katolické dogma.
Žádné zasvěcení Ruska se neučinilo
Prosím pěkně, řekněte mi, jak se taková duševní nemoc kryje s posvátnou tradicí, výjimečným magisteriem - zdá se, že velkolepá poselství Naší Paní Fátimské jsou zcela zapomenuta.
Jen pomyslete na tu sérii událostí, které se staly ve Fátimě – původní zjevení ze 13. května až po 13. říjen 1917, kulminující ve velkém Slunečním zázraku, zjevení v Pontevedra ohledně úcty první soboty v měsíci, zdůrazňující pokání a oběti k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, a neuvěřitelná vize pekla ukázaná Lucii, Jacintě a Franciscovi. Co je však důležité, Panna Maria označila Rusko za metlu Církve a světa. Ale slíbila: „Na konci Mé Neposkvrněné srdce zvítězí“. (Mark Fellows, Fatima in Twilight, str. 49)
A teď k jádru Fátimy. V úžasném zjevení v Tuy dne 13. června 1929 řekla Panna Maria v přítomnosti Svaté Trojice Lucii:
„Přišla chvíle, kdy Bůh žádá Svatého otce, aby, v jednotě s biskupy celého světa, zasvětil Rusko Mému Neposkvrněnému srdci a slibuje, že tím bude zachráněno. Existuje tolik duší, které spravedlnost Boží zavrhne za hříchy spáchané vůči mně, že jsem přišla žádat vás o oběti: Obětujte se za tento úmysl a modlete se.“ (tamtéž str. 49)
Překlad: D. Grof