sobota 18. října 2014

„Nebudou ušetřeni ani kněží, ani věřící“ (2011)


„Nebudou ušetřeni ani kněží, ani věřící“ (2011)
Epicentrum zemětřesení v Japonsku se nachází poblíž místa zjevení Naší Paní z Akity.
14. března 2011  
Niigata, Japonsko (CNA) – Epicentrum zemětřesení, které 11. března způsobilo tsunami, bylo lokalizováno poblíž místa zjevení, kde Panna Maria varovala před celosvětovými pohromami, které mohou postihnout lidstvo.
Japonští církevní představitelé potvrdili, že diecéze Sendai na severu země byla zasažena zemětřesením o síle 8,9 stupňů na Richterově stupnici nejintenzívněji. Toto zemětřesení bylo nejhorší v historii Japonska a způsobilo desetimetrové vlny tsunami.
Ve městě Sendai, vzdáleném méně než 140 km od místa zjevení Naší paní z Akity v městečku Yuzawa, byly potvrzeny stovky mrtvých.
Město Akita, které spolu s mnoha částmi severního Japonska zakusilo požáry a záplavy, je pro katolíky místem úcty.
Během tří zjevení v roce 1973 předpověděla Panna Maria japonské řádové sestře AgnesSasagawa mnohé budoucí události, včetně přírodních pohrom ještě strašnějších než bylo páteční zemětřesení a tsunami.
  
 
Svatyně Naší Paní z Akity
Domnělá zjevení Panny Marie v Japonsku byla posouzena kardinálem Josephem Ratzingerem v roce 1988. Ten, ještě než byl zvolen papežem Benediktem XVI., v době, kdy byl prefektem Kongregace pro nauku víry, podpořil posudek místního biskupa, že zjevení a poselství jsou pro věřící přijatelná.

Poselství varovala před zmatením v Církvi a pohromami, které mohou postihnout svět. „Jestliže se lidé nebudou kát a nepolepší se, Bůh Otec uvalí strašný trest na všechno lidstvo,“ řekla Panna Maria sestře Agnes. „Bude to trest větší než (biblická) potopa, takový trest, jaký svět nikdy předtím neviděl.“
„Z nebe bude padat oheň a vyhladí velkou část lidstva, dobré i zlé, neušetří ani kněze ani věřící,“ řekla.
„Dílo ďábla pronikne dokonce i do Církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví proti kardinálům a biskupy stavět se proti jiným biskupům.“
„Kostely a oltáře budou pustošeny. Církev bude plná těch, kteří přijímají kompromisy, a démon přinutí mnoho kněží a zasvěcených duší opustit službu Pánu.“
„Každý den se modlete růženec,“ řekla sestře Agnes. „S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze.“
Dva roky po posledním poselství začala socha Panny Marie v kapli, kde se zjevení udála, ronit slzy a kapky krve. Toto se dělo po více než šest let.
Zprávy z Akity po pátečním zemětřesení naznačují, že navzdory jeho blízkosti k epicentru město utrpělo výrazně menší škodu než jiné části severu Japonska. Místní obyvatelé však přesto podávali zprávy o výpadcích elektřiny, poničených energetických rozvodech a požárech.
Biskup Tarcisio Isao Kikuči z Niigaty, jehož diecéze zahrnuje místo zjevení v Akitě, je zároveň prezidentem organizace Caritas v Japonsku, která se bude podílet na pomoci obětem zemětřesení a tsunami. Tato podpůrná organizace přijímá příspěvky do krizového fondu na adrese www.caritas.org.
Předklad: D. Grof