neděle 19. října 2014

Pohled z ptačí perspektivy


Pohled z ptačí perspektivy
 
Atila Sinke Guimarăes
Koncil stále ztrácí dech
Na konci ledna se v Londýně rozběhlo nové hnutí – Stand Up for Vatican II (Postavte se za Druhý vatikánský koncil). Jeho prvním veřejným činem je petice adresovaná biskupům Anglie a Walesu, která je žádá, aby nezapomínali na Druhý vatikánský koncil a popřáli mu novou pozornost.
Vyjadřuje obecné obavy liberálních progresivistických kněží, že „hodiny začaly jít pozpátku“, co se týče reforem Druhého vatikánského koncilu. Povrchní pohled skutečně ukazuje, že konzervativnější kroky Benedikta XVI. by mohly být vykládány jako návrat do doby Pia XII. – snětí exkomunikací z biskupů FSSPX, Summorum Pontificium a poslední revize anglického překladu mše. Výběr „konzervativních“ prelátů na důležitá místa – jako například Andreho Vingt-Trois, který nahradil pokrokářského kardinála Lustigera v Paříži, Vincenta Nicholse, který nahradil kardinála Murphyho O´Connora ve Westminsteru a nedávná nominace Andreho Leonarda na převzetí místa progresivistického kardinála Danneelse v arcidiecézi v Bruselu – pomáhá posílit takový dojem.
Není potřeba říkat, že široké vrstvy konzervativců mají díky této politice úsměv od ucha k uchu, zatímco jejich progresivistické protějšky ukazují protáhlý obličej.
Progresivistický týdeník The Tablet si všímá těchto nespokojených kněží, kteří obviňují své představené, že odsunuli koncil stranou, a připomíná jim, že ne vše je tak nevlídné, jak se může zdát. Ve svém redakčním článku tvrdí: „S ohledem na jeho tři encykliky lze současného papeže stěží vinit z takových úmyslů. Ani angličtí a waleští biskupové nevykazují známky toho, že potřebují připomenout své závazky k hlavním závěrům Druhého vatikánského koncilu“ (30. ledna 2010, str. 2).
Jak jsem již psal v tomto sloupku, jsem přesvědčen, že jsme svědky obratné manipulace. V dějinách často vidíme takové lsti:
  • Když byl poražen a odmítnut arianismus, na scéně se objevil „umírněný“ semiarianismus, který šířil stejné omyly v mírnější verzi.
  • Když byl odmítnut pelagianismus, zaujal jeho místo „konzervativnější“ semipelagianismus.
  • Když byla odhalena maska protestantismu a kalvinismu, přišel „rozvážný“ jansenismus.
  • Když byl zavržen modernismus, stejné omyly opatrně vypluly na hladinu o 20 let později pod názvem progresivismus.
Poté na Druhém vatikánském koncilu progresivismus ovládnul celou Církev. Nyní, když se veřejné mínění obrací proti těmto novotám, neexistuje pro progresivismus lepší věc než opakovat stejnou strategii.
„Konzervativně – progresivistický“ papež ovládne scénu, aby si získal sympatie těch, kdo odmítali reformy, a přesvědčí je přijmout tytéž omyly v ušlechtilém vzezření. Proto jsou kroky papeže Ratzingera naplánovány tak, aby progresivismus zvítězil pod jiným vzhledem: bude to „konzervativní“ nová mše a méně radikální /závěry/ Druhého vatikánského koncilu přijatelnější hlavnímu proudu.
Bylo by iluzí, představovat si, že mnoho konzervativců se změní po přečtení těchto argumentů. Oni se nechtějí změnit. Líbí se jim odmítat pravdu jaká je a nechat se obelstít zdáním: „Vše bude OK!“ Pohodlně usazení na vrcholu flagrantního rozporu, tj. „konzervativního progresivismu“, se dívají na nás tradicionalisty a smějí se. Věřím tomu, že kvůli takovým lidem je nezbytný trest, jaký byl prorokován ve Fátimě. Možná kdyby byli minulý měsíc na Haiti, přestali by se smát a začali by se kolem sebe dívat vážněji. Než se něco takového stane, zanechávám jim zde toto varování.
Co vidíme, je obratná manipulace ke zmatení naivních lidí. Ale ještě důležitější věc je pamatovat si, že Druhý vatikánský koncil každý den přitahuje méně a méně lidí.
***
Více žen ve Vatikánu
Náš „konzervativní“ papež se rozhodl přizvat další ženu, aby převzala vrcholnou pozici u Svatého stolce. 21. ledna 2010 si vybral Flaminii Giovanelli , aby byla číslem 3 v Papežské radě pro spravedlnost a mír.
Nahrazuje Msgr. Franka Dewaneho, amerického preláta, který se stal biskupem ve Venice na Floridě. Novým prezidentem této rady je kardinál Peter Turkson, sekretářem je biskup Mario Toso a podsekretářem je Flamina Giovanelli, která v tomto orgánu už nějaký čas pracuje. Nárůstem přítomnosti žen u Svatého stolce Benedikt XVI. rozvíjí feministickou agendu.
Toto jmenování je po vzoru Jana Pavla II., který do Římské kurie jmenoval jiné ženy, včetně Enricy Rosanna jako podsekretáře Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Protože kongregace jsou výše než rady, je Rosanna nadále nejvýše postavenou ženou ve Vatikánu.
***
Preláti schvalují kondomy
Minulý rok v říjnu výše zmíněný „konzervativní“ kardinál Turkson, tehdejší primas Ghany a nynější prezident Papežské rady pro spravedlnost a mír, udělil během africké biskupské synody tiskovou konferenci.
V odpovědi na novinářovu otázku – jako mluvčí synodu – prohlásil, že „použití kondomu spolu s vzájemnou věrností je doporučeno v případě, kdy je jeden z manželů nakažen AIDS, aby se zastavilo šíření AIDS v Africe" (zpráva v italštině a v angličtině).
„Konzervativec“ Andre Leonard krátce po své inauguraci jako nový arcibiskup v Bruselu také v televizní debatě uvedl, že kondomy mohou být užitečné v boji proti AIDS, „jestliže se člověk nedokáže kontrolovat“ (The Tablet, 30. ledna 2010, str. 33).
To nám poskytuje nějaké údaje k hrdinům, kteří vstupují na mezinárodní kolbiště.
***
SANTO SUBITO
Protože vyvstalo příliš mnoho komplikací, jak blahořečit a svatořečit Karola Wojtylu podle regulérních způsobů, zdá se, že Benedikt se rozhodl to urychlit. Již podepsal deklaraci, že Wojtyla heroicky praktikoval všechny teologické a podstatné morální hodnoty a obřad jeho blahořečení je plánován na 10. října. Alespoň to tvrdí Robert Mickens, dobře informovaný římský dopisovatel The Tablet. Jde tak daleko, že doporučuje svým čtenářům, aby si zajednali lety a hotely na toto datum, pokud chtějí být na té velké slavnosti (tamtéž, str. 34).
Požadovaný zázrak pro blahořečení se stále neobjevil. Ale o takovou maličkost se nemusíme obávat. Benedikt – který byl tak autoritativní při vyhlášení, že vyléčení bolesti zad bylo nutným zázrakem pro blahořečení Newmana – jistě shledá uzdravení nějakého komářího štípnutí za rozhodný zázrak k povýšení Wojtyly k úctě oltáře...
Překlad: D. Grof