sobota 25. října 2014

Stolec sv. Petra
Stolec sv. Petra
svátek 18. ledna
Prof. PlinioCorręa de Oliveira
Je dobře známé, že papež Pius IX., který se později stal velkým papežem, byl liberál v první fázi svého pontifikátu. V jeho dokumentech neexistovaly žádné omyly, ale přijal řadu velmi liberálních postojů.
V té době byla Itálie rozdělena na množství malých království, principátů a svobodných měst, které tvořily barvitou, malebnou a stabilní Itálii, kterou obdivujeme. Revolucionáři však měli plán sjednotit Itálii a zničit tyto organické jednotky. Podporovali liberálního papeže a v ulicích pokřikovali heslo VivaPio IX.! jako sjednocující pokřik anarchistů, socialistů, členů Mafie a Camorry a dalších přidružených k Mazziniho sektě (Mazzini byl vůdce karbonářů, italských zednářů). Pokřik – VivaPio IX.! – se proto stal symbolem liberální a zednářské kampaně za sjednocení Itálie a boje proti těmto organickým malým trůnům.
V této těžké situaci, kdy se papež stal symbolem revoluce, byl přítomen velký světec sv. Jan Bosco. Pokřik VivaPio IX.!proniknul jeho školy a během přestávek jej provolávali chlapci. Tímto způsobem revoluční pokřik vstoupil do srdce jeho práce s mládeží.
Jak si poradil s tou situací? Zakázal žákům ve svých školách křičet VivaPioIX.! a nařídil jim volat VivailPapa! (Ať žije papež!). Myslím, že to bylo vynikající, inteligentní řešení. Všimněte si, prosím, že je tato skutečnost zaznamenána v procesu kanonizace sv. Jana Bosca a nezabránila jeho svatořečení. Ani to nezabránilo tomu, že byla jeho práce bohatě požehnaná Boží Prozřetelností. Takže i dnes můžeme dobře křičet Ať žije papež!na místo Ať žije Pavel VI.! a budeme následovat příklad velkého světce. (Článek byl napsán v době pontifikátu papeže Pavla VI., ale stejně tak by dnes šlo dosadit jméno Benedikta XVI. – pozn. překl.)
Překlad: D. Grof