pátek 24. října 2014

Varování, které zůstalo bez odezvyVarování, které zůstalo bez odezvy
Z encykliky Appetente Sacro papeže Klementa XIII. z 20. prosince 1759.
http://www.vendee.cz/images/dokumenty/varovani.jpgPosvátné období předvelikonočního půstu, které je plné tajemství a nikoliv bez tajemství, se blíží. Předchází oné velké oslavě Velikonoc, jíž samou se posvěcuje důstojnost jiných náboženských událostí. Ctihodní bratři, měli byste chápat, že věřící mají svědomitě dodržovat tento svatý půst, který nám doporučuje svědectví zákonů a proroků, a je posvěcený Pánem Ježíšem Kristem a předaný nám apoštoly. Katolická Církev jej vždy zachovávala, takže umrtvováním těla a pokorou ducha můžeme být lépe připraveni přiblížit se tajemství utrpení Krista a pašijových svátostí. Stejně tak skrze půst můžeme znovu povstat ve vzkříšení Toho, k jehož utrpení a smrti jsme se připojili, když jsme odložili starého člověka. Náš předchůdce Benedikt XIV. vás povzbudil dvěma dřívějšími instrukcemi, abyste horlivě zachovávali takovou svatou a prospěšnou instituci. Vaše práce a zápal by měly volat zpět ke kázni předvelikonočního půstu, nyní zeslabené mnoha zkaženostmi oproti původnímu dodržování. Z toho důvodu papež Benedikt XIV. odstranil z vašeho středu mnoho kritiků, kteří narušovali půst. Protože však ze strany zkaženého a nebezpečného nepřítele lidstva existují trvalé hrozby Pánovu stádu, měli bychom si dávat pozor pro případ, že starý lišák přidá další nové vychytralosti do myslí slabších věřících. Tyto věci zeslabí sílu půstu a přinutí jej klesnout zpět do bodu, z něhož byl nedávno navrácen. Myslíme si, že je nutné vám poslat tento dopis, abychom vašemu bratrstvu ukázali, jak se bojíme, že staré zkaženosti mohou přetrvat, nebo že nová poskvrna může
Zdroj: Rorate Caeli
Překlad: D. Grof